alexametrics
20.9 C
Madura
Monday, June 27, 2022

Puisi Madura Rofiq Fansuri*

Loppa Apa Nespa

Ta’ kera loppa dha’ dika

Se lako badha saomorra

Omba’ se lanjang saterrossa

bakal elebadi aba’ se sossa

Tape ta’ kera lesso se usaha

Lamon tadha’ pole salaen dika

 

Ba’na loppa apa nespa

Dha’ sengko’ se sangsara

Kadibi’ ta’ nemmo kanca

 

Fansuri, 2017

………………………..

Kajembaran

Are lako agante

Ejjam ta’ re-mare

Se ajalan alenglenge bume

 

Kaodhi’an se lako nyangsara

Bakal jembar saterrossa

Sabab oreng towa bakal dhateng

E bulan dhateng

 

Fansuri, 2017

………………………..

Labang Mesem

E are se padha

Bula ngatela’ dika

Mesem ekonco’na kajuwan

Kajuwan biru, labang mesem nyamana

Bula jembar ta’ karowan

Baca Juga :  Sumbangan Islam untuk Peradaban Dunia

Ate perak ta’ nangesan

Ngabassagi dika enga’ se atellasan

 

Panassa are ta’ sanggup alaban mata

Se lako ngabas dha’ ropana dika

 

Fansuri, 2017

………………………..

Potos Pangarep

Kabarra la ta’ nyaman

Ngaedhing dika se abakalan

Ollena oreng towa ban paksa’an

Ate ancor keng ta’ nabuyan

 

Mon dika lakar terro

Duli menta dha’ ka Se Kobasa

Ma’le eadili kalaban agama

Dhari firmanna ban hokomma

 

Fansuri, 2017

………………………..

*)Santri PPA Lubangsa Utara dan berproses di Reguler Kampung Sastra.

 

Loppa Apa Nespa

Ta’ kera loppa dha’ dika

Se lako badha saomorra


Omba’ se lanjang saterrossa

bakal elebadi aba’ se sossa

Tape ta’ kera lesso se usaha

Lamon tadha’ pole salaen dika

 

Ba’na loppa apa nespa

Dha’ sengko’ se sangsara

Kadibi’ ta’ nemmo kanca

 

Fansuri, 2017

………………………..

Kajembaran

Are lako agante

Ejjam ta’ re-mare

Se ajalan alenglenge bume

 

Kaodhi’an se lako nyangsara

Bakal jembar saterrossa

Sabab oreng towa bakal dhateng

E bulan dhateng

 

Fansuri, 2017

………………………..

Labang Mesem

E are se padha

Bula ngatela’ dika

Mesem ekonco’na kajuwan

Kajuwan biru, labang mesem nyamana

Bula jembar ta’ karowan

Baca Juga :  Puisi Madura Ilalang Kirmizi*

Ate perak ta’ nangesan

Ngabassagi dika enga’ se atellasan

 

Panassa are ta’ sanggup alaban mata

Se lako ngabas dha’ ropana dika

 

Fansuri, 2017

………………………..

Potos Pangarep

Kabarra la ta’ nyaman

Ngaedhing dika se abakalan

Ollena oreng towa ban paksa’an

Ate ancor keng ta’ nabuyan

 

Mon dika lakar terro

Duli menta dha’ ka Se Kobasa

Ma’le eadili kalaban agama

Dhari firmanna ban hokomma

 

Fansuri, 2017

………………………..

*)Santri PPA Lubangsa Utara dan berproses di Reguler Kampung Sastra.

 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/