20.8 C
Madura
Tuesday, June 6, 2023

Puisi Madura Saif Koher Bagandan*

Nyare Elmo

Mompong gi’ pajjar pasanta’ ajar

Mabagus neyat asango sabbar

Elmo esare banne nantos gaggar

Anenggal compo’ nyare langgar

Sabab elmo aropa mosteka

Manyonar ate maloros tengka

 

Bila elmo ekaandhi’

Ta’ posang neng-enneng kadibi’

Sadajana daddi gampang

Odhi’ nyaman tor dhammang

 

Ja’ loppa ngormat ka guru

Se morok sabban laggu

Ta’ abu-ambu apareng petodu

Maelang bingong maelang budhu

 

Bagandan, 2017

 

…………………….

Bakte

Are mancar dhari temor

Ros-terrosan salanjangnga omor

Atoro’ dha’ ka parentana Pengeran

Agante bakto agante jaman

 

Odhi’ paneka coma sakejja’

Kaangguy ibada banne agaja’

Tore jauwi parkara juba’

Sopaja daddi salametta aba’

 

Patako’ dha’ ka Guste

Tor ajaga gulina ate

Ja’ loppa abakte ban ngastete

Baca Juga :  Usai Tersangka Bacakan Pleidoi, Hakim Bacakan Vonis HZF

Sabellunna odhi’ atemmo pate

 

Bagandan, 2017

 

……………..

Kampong Taneyan

Maske aeng sagara amesa tana ban dhara

Maske jau dhari polo buja ban nangtang babaja

Tresna kaula paggun ka Madura

 

Tadha’ nemor tadha’ nambara’

Maske ngale somor alebate omba’

Anenggal taneyan maste ekaberra’

 

Seyang malem mekkere kabar

Ate kerrong ka bernana pagar

Mompong kasempatan gi’ ta’ lobar

Nekkane pangaterro kalaban sabbar

 

Resto ebu ban guru ekasandhang

Sopaja jalan bagus epapaddhang

 

Bila ekaolle tera’na pornama

Bala-tatangga nyambut tor narema

 

Yogyakatra, 2017

 

…………………..

Nemor

Kare aeng mata se agili ka dhadha

Nyare aeng dhapa’ ka mordhaja

Lanjangnga nemor sabban taon ta’ padha

Baca Juga :  Anak Yang Orang Tuanya Pisah Ranjang Belum Siuman

Ojan se ekakerrong ta’ gellem teba

 

Panassa are madhateng serro

Angen ngalesser makessap pello

Ta’ edhimma ta’ e bengko

Aeng sacapcap paggun ekabuto

 

Embu’ ban eppa’ sabban malem adu’a

Tana se kerreng male gar leca’

Bila nambara’ ampon dhapa’

Ngastete dha’ ka dusa ban sala oca’

 

Bagandan, 2017

 

*)Alumnus Ponpes MUBA dan STAI Al-Khairat Pamekasan. Tinggal di Jalan Masjid Bagandan, Kelurahan Jungcangcang, Pamekasan.

Nyare Elmo

Mompong gi’ pajjar pasanta’ ajar

Mabagus neyat asango sabbar


Elmo esare banne nantos gaggar

Anenggal compo’ nyare langgar

Sabab elmo aropa mosteka

Manyonar ate maloros tengka

- Advertisement -

 

Bila elmo ekaandhi’

Ta’ posang neng-enneng kadibi’

Sadajana daddi gampang

Odhi’ nyaman tor dhammang

 

Ja’ loppa ngormat ka guru

Se morok sabban laggu

Ta’ abu-ambu apareng petodu

Maelang bingong maelang budhu

 

Bagandan, 2017

 

…………………….

Bakte

Are mancar dhari temor

Ros-terrosan salanjangnga omor

Atoro’ dha’ ka parentana Pengeran

Agante bakto agante jaman

 

Odhi’ paneka coma sakejja’

Kaangguy ibada banne agaja’

Tore jauwi parkara juba’

Sopaja daddi salametta aba’

 

Patako’ dha’ ka Guste

Tor ajaga gulina ate

Ja’ loppa abakte ban ngastete

Baca Juga :  Empat Budak Sabu Lebaran di Tahanan

Sabellunna odhi’ atemmo pate

 

Bagandan, 2017

 

……………..

Kampong Taneyan

Maske aeng sagara amesa tana ban dhara

Maske jau dhari polo buja ban nangtang babaja

Tresna kaula paggun ka Madura

 

Tadha’ nemor tadha’ nambara’

Maske ngale somor alebate omba’

Anenggal taneyan maste ekaberra’

 

Seyang malem mekkere kabar

Ate kerrong ka bernana pagar

Mompong kasempatan gi’ ta’ lobar

Nekkane pangaterro kalaban sabbar

 

Resto ebu ban guru ekasandhang

Sopaja jalan bagus epapaddhang

 

Bila ekaolle tera’na pornama

Bala-tatangga nyambut tor narema

 

Yogyakatra, 2017

 

…………………..

Nemor

Kare aeng mata se agili ka dhadha

Nyare aeng dhapa’ ka mordhaja

Lanjangnga nemor sabban taon ta’ padha

Baca Juga :  Dugaan Penganiayaan oleh Oknum Dewan Berbuntut Panjang

Ojan se ekakerrong ta’ gellem teba

 

Panassa are madhateng serro

Angen ngalesser makessap pello

Ta’ edhimma ta’ e bengko

Aeng sacapcap paggun ekabuto

 

Embu’ ban eppa’ sabban malem adu’a

Tana se kerreng male gar leca’

Bila nambara’ ampon dhapa’

Ngastete dha’ ka dusa ban sala oca’

 

Bagandan, 2017

 

*)Alumnus Ponpes MUBA dan STAI Al-Khairat Pamekasan. Tinggal di Jalan Masjid Bagandan, Kelurahan Jungcangcang, Pamekasan.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/