alexametrics
21.3 C
Madura
Sunday, June 26, 2022

Puisi Madura Zainul Kurama’*

Majang

Olle olang paraona alajara, olle olang alajara ka Madura

E bakto are ampon compet,

Oreng-oreng tase’ ampon arapet

Ngampar lajar e tengnga sagara.

Kaangguy majang areng-bareng

Olle olang

Du’a eatoragi dha’ Pangeran

Duwa ebaca e attas sampan

Sopaja juko’ ta’ ngetek e babana karang.

 

Saamponna badha e tengnga tase’

Ora’-ora’ malantar

Naja’ jaring se eampar

Ta’ mekker tabu’ maske lapar.

 

Dhu oreng majang,

Ce’ raja babajana, abandha nyaba

Kaangguy kaodhi’an ana’ bine tor bala tangga.

 

Bintaro, 2017

 

……………………….

Cellep

E bakto malem se seppe

Tadha’ jangkrek se amonye

Angen se ngalesser,

Ngoba aba’ daddi ngetter.

Pekkeran bula ngalengsang

Sabab, cellep ta’ duli elang.

 

Masjid Lu’-Gulu’, 2017

Baca Juga :  Puisi Madura Rahem*

 

……………………….

Tobat

Posang ngalengsang rassana ate

Bannya’ dusa se elakone

Sabban are gun mekker dunnya

Makennyang tabu’ ta’ enga’ dha’ ibada.

Dhu guste,

Coma dha’ Ajunan tobat se paste

Kaangguy ngosot dusa dhalem ate.

 

Annuqayah, 2017

 

………………….

Pondhuk Lu’-Gulu

e ka’dhinto bula ngabdi,

nyare elmo tor ajar ngaji

sabban are bula eator

nyare elmo ka bara’ ka temor

sanajjan bula paggun budhu

samoga’a olle berkat kalaban atoro’ keyae tor sadaja ghuru.

 

Lu’-Gulu’, 2017

 

…………………..

Ne’mat

Dhu Guste Se Kobasa,

Ce’ rajana Ajunan matoron ne’mat dha’ ka dunnya.

Aropa ojen se masegger, angen se ngalesser

Tor laenepon se Ajunan kasenneng.

Baca Juga :  Demi Gerakkan Ekonomi Umat Bupati Support Bazar Takjil

Dhu Guste, kadiponapa cara abdina kaangguy asokkor

Sopaja ta’ duraka,

Nyecebi ne’mat se kaator.

 

Annuqayah, 2017

 

………………..

Asakola

Saamponna are metto dha’ ka dunnya

Bula asakola abareng ca-kanca.

Ate bula arassa bunga e sakola’an

Sabab ngaolle elmo dhari pangajaran

Namong, samoga sadaja se bula olle

Daddi berkat tor manfaat paparengepon keyae.

 

MAT Annuqayah, 2017

 

*)Santri PP Annuqayah Guluk-Guluk Daerah Lubangsa asal Batang-Batang. Alumnus Madrasah Miftahul Ulum, aktif di Komunitas Penyisir Sastra Iksabad (PERSI).

 

Majang

Olle olang paraona alajara, olle olang alajara ka Madura

E bakto are ampon compet,


Oreng-oreng tase’ ampon arapet

Ngampar lajar e tengnga sagara.

Kaangguy majang areng-bareng

Olle olang

Du’a eatoragi dha’ Pangeran

Duwa ebaca e attas sampan

Sopaja juko’ ta’ ngetek e babana karang.

 

Saamponna badha e tengnga tase’

Ora’-ora’ malantar

Naja’ jaring se eampar

Ta’ mekker tabu’ maske lapar.

 

Dhu oreng majang,

Ce’ raja babajana, abandha nyaba

Kaangguy kaodhi’an ana’ bine tor bala tangga.

 

Bintaro, 2017

 

……………………….

Cellep

E bakto malem se seppe

Tadha’ jangkrek se amonye

Angen se ngalesser,

Ngoba aba’ daddi ngetter.

Pekkeran bula ngalengsang

Sabab, cellep ta’ duli elang.

 

Masjid Lu’-Gulu’, 2017

Baca Juga :  Sanja’ Baiq Camazy*

 

……………………….

Tobat

Posang ngalengsang rassana ate

Bannya’ dusa se elakone

Sabban are gun mekker dunnya

Makennyang tabu’ ta’ enga’ dha’ ibada.

Dhu guste,

Coma dha’ Ajunan tobat se paste

Kaangguy ngosot dusa dhalem ate.

 

Annuqayah, 2017

 

………………….

Pondhuk Lu’-Gulu

e ka’dhinto bula ngabdi,

nyare elmo tor ajar ngaji

sabban are bula eator

nyare elmo ka bara’ ka temor

sanajjan bula paggun budhu

samoga’a olle berkat kalaban atoro’ keyae tor sadaja ghuru.

 

Lu’-Gulu’, 2017

 

…………………..

Ne’mat

Dhu Guste Se Kobasa,

Ce’ rajana Ajunan matoron ne’mat dha’ ka dunnya.

Aropa ojen se masegger, angen se ngalesser

Tor laenepon se Ajunan kasenneng.

Baca Juga :  Penghargaan Publik Pacu OPD Berinovasi

Dhu Guste, kadiponapa cara abdina kaangguy asokkor

Sopaja ta’ duraka,

Nyecebi ne’mat se kaator.

 

Annuqayah, 2017

 

………………..

Asakola

Saamponna are metto dha’ ka dunnya

Bula asakola abareng ca-kanca.

Ate bula arassa bunga e sakola’an

Sabab ngaolle elmo dhari pangajaran

Namong, samoga sadaja se bula olle

Daddi berkat tor manfaat paparengepon keyae.

 

MAT Annuqayah, 2017

 

*)Santri PP Annuqayah Guluk-Guluk Daerah Lubangsa asal Batang-Batang. Alumnus Madrasah Miftahul Ulum, aktif di Komunitas Penyisir Sastra Iksabad (PERSI).

 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/