alexametrics
21.1 C
Madura
Friday, July 1, 2022

Puisi Anisa Aryan

KERRONG

 

Badha se aserro

E penggirra sorobba are,

Langngi’ kapeng petto’,

Dhari tase’ se biru

Ta’ tao ja’ apa? Engko’ bingung

 

Etalektegi tong-settong

Ban-sabban aksara

Sabban okara

Rassa kerrong talebat
atamba sabban arena

 

Otaba mi’ pola, kodu eja pole

Sakabbiyanna se badha e bakto enga’na

Tape rassana ta’ kera, engko’ tako’ nyillem

Karana, rassa kerrong aoker ce’ dhalemma

Seangga rassa reya ngantang dhalem

Bajangan se ampon nyillem

 

SAELLANA BA’NA NYINGLA

 

Saellana ba’na nyingla,

Robana ba’na cekka’ e dhalem pekkeran

Daddi jang-bajangan

Se asapo’ labun pote

 

Rese’ abarengngi jalanna ba’na

Bakto are moncar

Celleppe malem, se ampon eserrop

Baca Juga :  Ikhtiar Menghidupkan Budaya Literasi Anak

Pajjar

 

Saellana ba’na nyingla engko’ buru apangrasa

Gaja’ se molae lamba’ agili

E bakto akompol

Coma misem se ella tadha’

Agabay rassa sake’

Se tadha’ padha.

 

BHIRASAT

 

Sowarana ate

Maksa pangeran aberri’

Ba’na dha’ ka engko’

Ebakto tembang taresna

Ampon padha nyelbi’

Neng bibir se manis

 

Kaju se rampa’

Nyalepsep ka dhalem ate

Nyare cellep

Dhari dhara se socce

Saengga, aoba

Kalaban asre

Masenneng ka ate.

 

 

*santri Annuqayah asal Romben Guna

KERRONG

 

Badha se aserro


E penggirra sorobba are,

Langngi’ kapeng petto’,

Dhari tase’ se biru

Ta’ tao ja’ apa? Engko’ bingung

 

Etalektegi tong-settong

Ban-sabban aksara

Sabban okara

Rassa kerrong talebat
atamba sabban arena

 

Otaba mi’ pola, kodu eja pole

Sakabbiyanna se badha e bakto enga’na

Tape rassana ta’ kera, engko’ tako’ nyillem

Karana, rassa kerrong aoker ce’ dhalemma

Seangga rassa reya ngantang dhalem

Bajangan se ampon nyillem

 

SAELLANA BA’NA NYINGLA

 

Saellana ba’na nyingla,

Robana ba’na cekka’ e dhalem pekkeran

Daddi jang-bajangan

Se asapo’ labun pote

 

Rese’ abarengngi jalanna ba’na

Bakto are moncar

Celleppe malem, se ampon eserrop

Baca Juga :  Kerrong, Carpan Ahmad Nyabeer*

Pajjar

 

Saellana ba’na nyingla engko’ buru apangrasa

Gaja’ se molae lamba’ agili

E bakto akompol

Coma misem se ella tadha’

Agabay rassa sake’

Se tadha’ padha.

 

BHIRASAT

 

Sowarana ate

Maksa pangeran aberri’

Ba’na dha’ ka engko’

Ebakto tembang taresna

Ampon padha nyelbi’

Neng bibir se manis

 

Kaju se rampa’

Nyalepsep ka dhalem ate

Nyare cellep

Dhari dhara se socce

Saengga, aoba

Kalaban asre

Masenneng ka ate.

 

 

*santri Annuqayah asal Romben Guna

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/