alexametrics
20.9 C
Madura
Friday, August 12, 2022

Sanja’ Baiq Camazy*

Dhapa’

Qo’idah kapeng petto’ se emaos towan guru

Ampon dhapa’ dha’ jaman se salbut onggu

Oreng-oreng akaton lajangan

Ekebbat angen lomok dhari atoran

Lebbi senneng noro’e oca’na setan

Jalan tor ajaganna epadaddi lalampan

Dhu, kastaba ce’ ekarassana

Reng seppo ngarabat dhari kene’na

Bila pon raja pottrana ce’ morsalla

Senga’ senga’ senga’ senga’

Towan guru apareng parengeddan

Saamponna sobbu reng seppona adinggal

 

Songennep, 2017

 

………………………..

Repot

Repot onggu jaman sanonto

Bila ojan menta panas

Bila panas menta ojan

Se misken menta pasogi

Bila pon sogi aherra loppa

Loppa ka asalla

Loppa ka kancana

Loppa ka sadajana

Nangeng oreng loppa ban pamaloppa

Baca Juga :  Puisi Madura Ilalang Kirmizi*

Sanonto malarat bida’anna

Akadi paraban tor randha

Manes tape make’dhadha.

 

Songennep, 2017

 

……………….

Hajjiyan

Sabban taon bannya’ oreng entar ka Mekka

Kaangguy ahajji tor aumroh

Sabban bulan bannya’ oreng entar ka Madinah

Kaangguy adu’a neng e pasareyanepon rasulullah

Tape saamponna abali ka Indonesia

Rassaepon sakone’ se katarema

Sabab atena loppa ta’ ebakta

Otaba neyattepon se pajat sala.

 

Songennep, 2017

*) Mahasiswa STIT Aqidah Usymuni (STITA) Sumenep. 

Dhapa’

Qo’idah kapeng petto’ se emaos towan guru

Ampon dhapa’ dha’ jaman se salbut onggu


Oreng-oreng akaton lajangan

Ekebbat angen lomok dhari atoran

Lebbi senneng noro’e oca’na setan

Jalan tor ajaganna epadaddi lalampan

Dhu, kastaba ce’ ekarassana

Reng seppo ngarabat dhari kene’na

Bila pon raja pottrana ce’ morsalla

Senga’ senga’ senga’ senga’

Towan guru apareng parengeddan

Saamponna sobbu reng seppona adinggal

 

Songennep, 2017

 

………………………..

Repot

Repot onggu jaman sanonto

Bila ojan menta panas

Bila panas menta ojan

Se misken menta pasogi

Bila pon sogi aherra loppa

Loppa ka asalla

Loppa ka kancana

Loppa ka sadajana

Nangeng oreng loppa ban pamaloppa

Baca Juga :  Bupati Nonaktif Achmad Syafii Disidang di Pengadilan Tipikor Surabaya

Sanonto malarat bida’anna

Akadi paraban tor randha

Manes tape make’dhadha.

 

Songennep, 2017

 

……………….

Hajjiyan

Sabban taon bannya’ oreng entar ka Mekka

Kaangguy ahajji tor aumroh

Sabban bulan bannya’ oreng entar ka Madinah

Kaangguy adu’a neng e pasareyanepon rasulullah

Tape saamponna abali ka Indonesia

Rassaepon sakone’ se katarema

Sabab atena loppa ta’ ebakta

Otaba neyattepon se pajat sala.

 

Songennep, 2017

*) Mahasiswa STIT Aqidah Usymuni (STITA) Sumenep. 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/