alexametrics
Jumat, 24 Sep 2021
radarmadura

Puisi

puisi |

PUISI FAIDI RIZAL ALIEF*

Sallaggi’ Tase’ Ta’ Elang Omba’ sallaggi’ tase’ neko ta’ elang omba’ sampan bula ta’ kera burung...


Terkini

Puisi | 2 years ago

Puisi TAUFIK RAHMAN*

PANGAPORA II Uz.. Janji kabilang sossa tatkalana alaban aros Menangka ate ta’ kera bisa lecek karana alos Berse...


Puisi | 2 years ago
Puisi Juwairiyah Mawardy: Obituari Kopi dan Puisi

puisi itu gugur di musim hujan yang kau cintai melebihi rintiknya kopi itu mengampas sebelum sempat kau sesap dan...

Puisi | 3 years ago
Puisi Madura Mudhar CH.

Gurindam Madura Bab Powasa 1) Mon aba' lakar oreng Islam Bila tatemmo apareng...

Puisi | 3 years ago
Puisi Madura Tirmidzi*

Okara Santre Eabas dhari tengka gulina aropa’agi Kebba’na nyeyor se maleyot ka baba, Aropa’agi padhi bakto...

Puisi | 3 years ago
Puisi Madura Baiq Camazy*

Para’ Peleyan Bila ampon para’ peleyan Bannya’ oreng anyar entar ka taneyan Apareng pan-aponapan...

Puisi | 3 years ago
Puisi Madura Qurrota A’yun

Guru... Sanajjan asta kasarra ajunan Aroba calo’ se lapar taonan Mabella sera se abato daddi...

Puisi | 3 years ago
Maniro AF.

dika mesem, berka’ ngeba ngabber gulina odhi’ se katoles e settong...

Puisi | 3 years ago
Puisi Madura Moh. Dasuki*

Kasta Arena engko’ elang sengsal Are ngodhana engko’ nyengga Sateya petteng dhateng e...

Puisi | 3 years ago
Puisi Madura Rofiq Fansuri*

Loppa Apa Nespa Ta’ kera loppa dha’ dika Se lako badha saomorra Omba’ se lanjang saterrossa bakal elebadi...

 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news