Selasa, 28 Jan 2020
radarmadura

Puisi

puisi |

Surat untuk Bapak Presiden

Tiap pulang sekolah gawai saya selalu dipenuhi berita-berita tentang demo, menolak kebijakan- kebijakan baru. Untuk...


Terkini

Puisi | 11 months ago

Puisi Juwairiyah Mawardy: Obituari Kopi dan Puisi

puisi itu gugur di musim hujan yang kau cintai melebihi rintiknya kopi itu mengampas sebelum sempat kau sesap dan...


Puisi | 1 year ago
Puisi Madura Mudhar CH.

Gurindam Madura Bab Powasa 1) Mon aba' lakar oreng Islam Bila tatemmo apareng...

Puisi | 1 year ago
Puisi Madura Tirmidzi*

Okara Santre Eabas dhari tengka gulina aropa’agi Kebba’na nyeyor se maleyot ka baba, Aropa’agi padhi bakto...

Puisi | 1 year ago
Puisi Madura Baiq Camazy*

Para’ Peleyan Bila ampon para’ peleyan Bannya’ oreng anyar entar ka taneyan Apareng pan-aponapan...

Puisi | 1 year ago
Puisi Madura Qurrota A’yun

Guru... Sanajjan asta kasarra ajunan Aroba calo’ se lapar taonan Mabella sera se abato daddi...

Puisi | 1 year ago
Maniro AF.

dika mesem, berka’ ngeba ngabber gulina odhi’ se katoles e settong...

Puisi | 1 year ago
Puisi Madura Moh. Dasuki*

Kasta Arena engko’ elang sengsal Are ngodhana engko’ nyengga Sateya petteng dhateng e...

Puisi | 1 year ago
Puisi Madura Rofiq Fansuri*

Loppa Apa Nespa Ta’ kera loppa dha’ dika Se lako badha saomorra Omba’ se lanjang saterrossa bakal elebadi...

Puisi | 1 year ago
Puisi Madura Anisa Aryan

Puisi Madura Anisa...

Jawa Pos Digital
E-Paper
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia