Minggu, 21 Apr 2019
radarmadura

Tag Berita : "#andi fathor rozi"

Odhi’ Nyangsara

Carpan Andy FR.*

SENGA’A bisa. Andina manossa reya bisa agugat apa se etepteppagi Guste Pangeran. Paleng Ke Emmat bisa daddi oreng se ce’ pantessa kaangguy ngalakone jareya.

11 months ago | Cerpen

 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia